CHÈ BỘT LỌC – CHÉN CHÈ CỦA KÝ ỨC

Không biết kể từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy chè bột lọc, tôi lại nhớ về những ký ức ngày xưa. Về những ngày, đợi mẹ đi chợ về để được ăn cái bịch chè vừa dai dai của bột lọc, dòn dòn sực sực của miếng dừa hay hột đậu phụng, miếng gừng nóng cả miệng, ăn ngấu nghiếng cho đã thèm. Ấy vậy, bây giờ đã là những kỉ niệm …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *